Servis Salay覺c覺: RoxoNET Internet Hizmetleri
M羹teri: RoxoNET 羹zerinden hizmet alan kii/kurulu

http://www.Roxonet.com internet adresinde faaliyet g繹steren internet sitesinin
kullan覺m覺 ve bu site 羹zerinden sat覺n al覺nacak hizmetleri aa覺da belirtilen madde ve koullar ile imza alt覺na al覺nm覺 say覺lacakt覺r. 
Taraflar i bu s繹zlemede yaz覺l覺 bilgilerin doruluunu beyan, kabul ve taahh羹t ederler.

S繹zleme Maddeleri:

Madde 1
Servis Salay覺c覺'n覺n sunucular覺nda sunumu yap覺lan hi癟bir yaz覺l覺, sesli veya g繹rsel i癟erik, materyal T羹rkiye Cumhuriyeti Kanunlar覺na ayk覺r覺 olamaz. Aksi takdirde doan ve doacak olan t羹m maddi ve manevi sorumluluklar M羹teri'ye aittir. Servis Salay覺c覺 y羹k羹ml羹 deildir.

Madde 2
Servis Salay覺c覺, M羹teri'nin servisleri kullan覺m覺ndan veya hatal覺 kullan覺m覺ndan, sayfa i癟eriklerinden,lisans覺z yaz覺l覺m/script (lisansl覺 haz覺r site portallar覺), elektronik posta(e-mail) ile al覺nan veya g繹nderilen bilgi, resim, yaz覺 vs. den, Toplist, Hack, Crack, Warez, Adult ve MP3i癟eriinden doan ve doacak olan maddi veya manevi zararlardan dolay覺 Servis Salay覺c覺 taraf olarak g繹sterilemez, tutulamaz Sorumluluk, M羹teri'ye aittir. Servis Salay覺c覺 anlamay覺 fesih etme hakk覺n覺 sakl覺 tutar.

Madde 3
Servis Salay覺c覺, M羹teri'nin her t羹rl羹 verisini d羹zenli bir ekilde korumak ve yedeklemek i癟in elinden geleni yapar, buna ramen Servis Salay覺c覺'da bulunan verilerde oluabilecek hatalardan sorumlu deildir beklenmeyen teknik aksakl覺klara kar覺, m羹terilerin madur olmamak ve veri kayb覺na maruz kalmamak i癟in tedbir olarak hesab覺ndaki ve mailindeki kendi verilerini ayr覺ca yedeklemeleri tavsiye edilir.

Madde 4
M羹teri, telif haklar覺 yasas覺na uymak zorundad覺r. Telif hakk覺 bakas覺na ait yaz覺, metin, resim yaz覺l覺m, dijital ses kayd覺 (MP3 ve dier dijital ses formatlar覺) lisansl覺 script vs. dok羹manlar覺n izinsiz kopyalanmas覺 ve bunlar覺n m羹teri sayfalar覺nda yay覺nlanmas覺 ve bulundurulmas覺ndan dolay覺 癟覺kacak anlamazl覺klarda, Servis Salay覺c覺 taraf olarak g繹sterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, 羹癟羹nc羹 ah覺slara taraf M羹teri'dir ve doacak olan b羹t羹n maddi veya manevi zararlar覺 kar覺lamay覺 M羹teri kabul eder. Bu gibi durumlarda servis salay覺c覺 yaz覺l覺m lisans sahiplerinin lisans bedeli 繹denmemi yaz覺l覺m覺n kald覺rma bavurular覺n覺 yerini getirir hosting bar覺nd覺rma hizmeti m羹terinin devam eder 羹cret iadesi yap覺lmaz. Servis Salay覺c覺 anlamay覺 fesih etme hakk覺n覺 sakl覺 tutar.

Madde 5
M羹teri verilerinde, hi癟bir ekilde, pornografi, erotizm, vahet, ahlaki ve kanuni deerlere ayk覺r覺, yaz覺l覺 veya g繹rsel i癟erik, telif haklar覺 al覺nm覺 ve 羹cretsiz da覺t覺m覺na izin verilmemi her t羹rl羹 materyal, korsan yaz覺l覺mlar bulundurmayaca覺n覺 kabul eder. Bulundurduu taktirde Servis Salay覺c覺 sorumlu tutulamaz, sorumluluk M羹teri'ye aittir. Servis Salay覺c覺, bu maddenin ihlali durumunda anlamay覺 fesih etme hakk覺na sahiptir.

Madde 6
Internet, bir medya ortam覺 olduundan, M羹teri, verilerinde gizli veya kiisel unsurlar olmamas覺na dikkat etmelidir. Aksi taktirde doabilecek sorunlardan, Servis Salay覺c覺 y羹k羹ml羹 deildir.

Madde 7
Al覺nan hizmetin kar覺l覺覺 olarak 繹denecek 羹cret sipari ilemi s覺ras覺nda belirtilen miktar kadard覺r. Belirtilen 羹cretlere KDV sonradan dahil ederek hesaplan覺r ve m羹teriye g繹sterilerek tahsilat ger癟ekleir. M羹teri 繹demelerini belirlenen d繹nemlerde yapmal覺d覺r. Belirli 繹demelerin zaman覺nda yap覺lmamas覺 durumunda, Servis Salay覺c覺, M羹teri'nin hesab覺n覺 kapatma ve s繹zlemeyi fesih etme hakk覺n覺 sakl覺 tutar.

Madde 8
Servis Salay覺c覺, yap覺lan s繹zlemede belirtilen ilemleri zaman覺nda yapmakla y羹k羹ml羹d羹r.

Madde 9
M羹teri kesinlikle spam e-mail g繹nderemez. 襤nternet kullan覺c覺lar覺n覺 dil, s覺kl覺k ya da dosya boyutu a癟覺s覺ndan rahats覺z edecek e-mailler yollayamaz. 襤nternet kullan覺c覺lar覺na istekleri d覺覺nda ticari reklam mailleri yollayamaz. Bu maddenin ihlali durumunda Servis Salay覺c覺 anlamay覺 fesih etme hakk覺na sahiptir.

Madde 10
M羹teri kesinlikle Servis Salay覺c覺'n覺n sistemlerini dier internet kullan覺c覺lar覺n覺 zor durumda b覺rakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin ileyiini engellemek, bu sistemlerden veri 癟almak veya bu sistemleri herhangi bir ekilde yan覺ltmak i癟in kullanamaz. M羹teri hi癟bir ekilde Servis Salay覺c覺'n覺n sistemlerinin g羹venliini tehdit edecek giriimlerde ve uygulamalarda bulunamaz. rnek olarak (fakat bunlarla s覺n覺rl覺 deildir): Sisteme yada sistemin herhangi bir b繹l羹m羹ne yetki d覺覺 izinsiz giri, kullan覺m, g羹venlik taramalar覺, sistem kaynaklar覺 ve trafiini 繹l癟me ve test ilemleri, e-mail bombard覺man覺, DoS (Denial Of Service) sald覺r覺lar覺 ve sistemi a覺r覺 y羹kleme giriiminde bulunan sald覺r覺larda bulunmak yasakt覺r. Servis Salay覺c覺 bu maddenin ihlali durumunda anlamay覺 fesih etme hakk覺na sahiptir.

Madde 11
M羹teri kesinlikle Servis Salay覺c覺'n覺n sistemlerinin kaynaklar覺n覺 (bunlarla s覺n覺rl覺 olmamakla birlikte 繹rnein: CPU, RAM ve NETWORK kaynaklar覺), Servis Salay覺c覺'n覺n dier m羹terilerine verdii hizmetleri engelleyecek veya k覺s覺tlayacak ekilde y羹ksek oranda kullanamaz. Sunucu 羹zerinde site ba覺na en fazla CPU ve RAM kullan覺m oran覺 %2 'dir %2 'yi ge癟en kullan覺c覺 hesaplar覺 , ilk uyar覺n覺n ard覺ndan ask覺ya al覺n覺r. Bu durumda Servis Salay覺c覺, M羹teri'den sistem kaynaklar覺n覺n kullan覺m覺n覺 kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini yada kulland覺覺 kaynaklar覺 kar覺lamak i癟in gereken ilave teknik donan覺m ve kaynaklar覺n bedelini talep edebilir. Aksi taktirde Servis Salay覺c覺 s繹zlemeyi fesih etme hakk覺na sahiptir.

Madde 12
Servis salay覺c覺, m羹teri web sitesinin internet ortam覺nda s羹rekli yay覺nlanmas覺 i癟in gerekli servisi vermekle y羹k羹ml羹d羹r. Fakat teknik hata ve servis salay覺c覺 d覺覺nda oluan kesintilerden dolay覺 sorumlu tutulamaz.

Madde 13
M羹teri, Servis Salay覺c覺's覺 ile aralar覺ndaki s繹zlemenin uygulanmamas覺ndan doacak t羹m uyumazl覺klarda Bursa Mahkemelerinin ve Bursa 襤cra Dairelerinin yetkili olduunu kabul eder.

Madde 14
Servis Salay覺c覺, hizmetlerinin fiyatlar覺n覺 ve tarifelerin 羹zerinde ileriye d繹n羹k olarak deiiklik yapma hakk覺n覺 hakk覺n覺 sakl覺 tutar. M羹teri i bu deiiklikler konusunda imdiden oluabilecek deiiklikleri kabul, beyan ve taahh羹t eder.

Madde 15 
Web sitesi yay覺nlama hizmetlerinde hizmetin a癟覺l覺 tarihinden itibaren ilk 7 g羹n羹 kapsayan s羹re i癟erisinde, (hafta sonu ve resmi tatiller dahil.) m羹terinin s繹zlemeyi fesih etmesi durumunda, hizmetin 羹cretinin Servis Salay覺c覺 taraf覺ndan iade edilecei garanti edilmektedir. Alan ad覺 tescilleri otomatik olarak ResellerClub taraf覺ndan yap覺ld覺覺 i癟in, Alan ad覺 kay覺t hizmetlerinde iade m羹mk羹n deildir. servis Salay覺c覺 m羹teri'nin 繹demi olduu 羹creti 4 g羹n i癟erisinde 繹demeyi taahh羹t eder ve 羹creti 繹demekle y羹k羹ml羹d羹r.Not : Bu s羹re kampanya paketlerinde 3 g羹n'd羹r , Ancak WHMSonic , Domain ,Lisans , Kiral覺k Sunucu , VPS (Payla覺ml覺 Sunucu) gibi 羹r羹nlerin iadesi s繹z konusu deildir.

Madde 16
M羹teri istedii zaman s繹zlemeyi fesih edebilir, fakat 繹denmi 羹cretlerin iadesi yap覺lmaz. (Web sitesi yay覺nlama hizmetlerinde hizmetin a癟覺l覺 tarihinden itibaren ilk 7 g羹n羹 kapsayan s羹re i癟erisinde, m羹terinin s繹zlemeyi fesih etmesi durumunda, hizmetin 羹cretinin Servis Salay覺c覺 taraf覺ndan iade edilecei garanti edilmektedir. Alan ad覺 kay覺t hizmetlerinde ve Lisans hizmetlerinde iade m羹mk羹n deildir.)

Madde 17
Servis salay覺c覺 Sunucular覺 羹zerindeki t羹m yaz覺l覺mlar覺n g羹venlii m羹teriye aittir. Servis salay覺c覺 sunucular覺nda g羹venliini salamak i癟in kendi taraf覺ndan sorumlu olduu yaz覺l覺m ve donan覺m g羹venliklerini tam olarak oluturur buna ramen M羹teri'nin site/sitelerinin sald覺r覺 almas覺 durumunda servis salay覺c覺 dier m羹terilerinin ve sunucular覺n覺n hat yavalamas覺 veri/donan覺m g羹venliini almak i癟in m羹teri'nin ald覺覺 hizmeti tek tarafl覺 olarak fesih etme hakk覺n覺 sakl覺 tutar. Chmod777'den kaynaklanabilecek yada m羹terinin yaz覺l覺m覺 ile ilgili kaynaklanabilecek herhangi bir konuda hi癟bir ekilde servis salay覺c覺 sorumlu tutulamaz.

Madde 18
Hosting paketleri ve Kampanya paketlerinde, trafik ve kota a覺mlar覺nda verilen hizmet ask覺ya al覺n覺r. Hizmetin devam edebilmesi i癟in bir 羹st paket yada ek 10 GB/Ay Bandwidth fark 羹cretini 3 g羹n i癟inde 繹deme koulu ile paket bir 羹st seviye Hosting 繹zelliklerine y羹kseltilir servis salay覺c覺 taraf覺ndan verilen hizmet geniletilir. M羹teri ilk hizmet al覺m覺nda kullanaca覺 kotalar覺n yeterliliini kabul etmi ve 12 ayl覺k hizmet s羹resi boyunca oluabilecek kota deiiklikler konusunda imdiden oluabilecek deiiklikleri kabul, beyan ve taahh羹t eder.

Madde 19
M羹teri, ald覺覺 hizmet dahilinde RoxoNet taraf覺ndan ald覺覺 beyan ve uyar覺lara uyaca覺n覺 taahh羹t eder. M羹teri RoxoNet hesab覺ndan faydalan覺rken Roxo Net taraf覺ndan yay覺nlanan her t羹rl羹 ihtar yada bildirime uymay覺 beyan, kabul ve taahh羹t eder. M羹teri, alm覺 olduu bulundurma hizmetinde kendisine 羹cretsiz ve s覺n覺rs覺z olarak verilen hizmetleri yine 羹cretli ya da 羹cretsiz ve/veya s覺n覺rl覺 ya da s覺n覺rs覺z olarak 羹癟羹nc羹 kiilere da覺tamaz, satamaz.

Madde 20
M羹teri, hizmeti dahilinde bar覺nd覺rd覺覺 t羹m dosya, dok羹man ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanaca覺 ve faydalanaca覺 t羹m ilemlerden kendisi sorumlu olduunu, s繹z konusu veri, bilgi ve beyanlar覺n yasalara ayk覺r覺l覺覺ndan doabilecek t羹m hukuki ve cezai sorumluluu kendisi kar覺lamay覺 kabul ve taahh羹t eder. 襤 bu konuda doabilecek sorunlardan RoxoNet 'e herhangi bir kusur iletilemez.

Madde 21
襤bu s繹zleme 21 Madde'den ibarettir ve kay覺t tarihinde balar, fesih edilinceye kadar ge癟erlidir. M羹teri, online kay覺t veya herhangi bir yolla Servis Salay覺c覺 hizmetlerinden yararland覺覺nda bu s繹zleme maddelerini kabul etmi say覺l覺r.